Nezávislým výskumom a vývojom, aplikáciou dovážanej technológie a spoluprácou s výskumnými ústavmi NEP vyvinul produkty s 23 sériami, vrátane 247 odrôd a 1203 položiek, najmä pre oblasť petrochémie, námorníctva, energetiky, ocele a metalurgie, mestská a vodná ochrana atď. NEP poskytla zákazníkom čerpacie jednotky a riadiaci systém, energeticky úspornú rekonštrukciu a uzatváranie zmlúv na energetickú náročnosť, inšpekciu čerpacích staníc, údržbu a riešenia、 uzatváranie zmlúv na výstavbu čerpacích staníc.

o
NEP

Hunan Neptune Pump Co., Ltd (ďalej len NEP) je profesionálny výrobca čerpadiel so sídlom v zóne národného ekonomického a technického rozvoja Changsha.Ako provinčný high-tech podnik je jedným z kľúčových podnikov v čínskom priemysle čerpadiel.

NEP poskytla zákazníkom čerpacie jednotky a riadiaci systém, energeticky úspornú rekonštrukciu a zmluvy o energetickej hospodárnosti, inšpekciu čerpacích staníc, údržbu a riešenia, zmluvné zmluvy na výstavbu čerpacích staníc.

novinky a informácie